12.9.2010

Ensimmäinen klingoninkielinen ooppera valmisteilla

Lähde: http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11265311

Tiivistelmä: Ensimmäistä klingoninkielistä oopperaa valmistellaan. Kielen luoja Marc Okrand kertoo kuinka yhä useampi ihminen osaa klingonia ja ottaa sen opiskelun tosissaan – jonka vuoksi on aika tehdä myös klingonoopperaa.

Etnologinen inspiraatio: Olisi mielenkiintoista tutustua oopperan parissa työskenteleviin ihmisiin, ja ottaa selvää siitä mitä he ajattelevat klingonoopperasta. Halventaako se heidän mielestään oopperaa? Minkälaisilla kulttuureilla yleensä on oikeus oopperaan? Toisaalta voisi ottaa lingvistisemmän näkökannan, ja tutkia minkälaiset ihmiset yleensä osaavat klingonia? Ovatko he enimmäkseen miehiä tai naisia tai tiettyyn ikä- tai sosiaaliseen ryhmään kuuluvia? Miksi sitä opiskellaan? Kuinka sitä opitaan: itsekseen oppimalla vai onko sitä varten olemassa kursseja?Mitkä kulttuuriset tekijät mahdollistavat keksityn kielen opiskelemisen? Millaisissa tilanteissa klingonin taitajat puhuvat kieltä? Käytetäänkö kieltä esim. työpaikalla vai ainoastaan erityisissä tapaamisissa joka kokoaa klingonin taitajia yhteen? Mikä on keksityn kielen, vielä viihdettä varten kehitetyn kielen, asema suhteessa muihin kieliin? Millä tavalla kieltä taitaviin suhtaudutaan yhteisössä? Mitä klingon merkitsee sitä puhuville?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti